Van Vliet - Corona: Welke maatregelen treffen wij? Lees meer

Offerte aanvragen

containerinformatie

Puin

Schoon puinafval is steenachtig materiaal waarin geen gevaarlijke stoffen zitten.

Copyright 2017 - Van Vliet Afvalinzamelaars B.V.