Van Vliet - Corona: Welke maatregelen treffen wij? Lees meer

Soorten afval

De volgende soorten afval kunnen apart worden verzameld en door Van Vliet Afvalinzamelaars worden opgehaald, afgevoerd, gesorteerd en verwerkt.

Bouw- en sloop

Bouw- en sloopafval is afval dat vrijkomt bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen, bouwwerken en wegen. Bouw- en Sloopafval bestaat meestal uit verschillende afvalstoffen zoals: hout, kunststof, steen, keramiek (dakpannen, bakstenen), beton, zand en metaal.

Uw Bouw- en sloop laten afvoeren in een Gesloten container.

Uw Bouw- en sloop laten afvoeren in een Afzetcontainer.

Grofvuil

Grof huishoudelijk afval is afval dat niet in een rolcontainer past. Denk hierbij onder andere aan meubels, bankstellen, kasten, vloerbedekking, groot wit- en bruingoed, tuinstoelen en tafels.

Uw Grofvuil laten afvoeren in een Gesloten container.

Uw Grofvuil laten afvoeren in een Afzetcontainer.

Houtsoorten

Houtafval komt o.a. vrij bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en bouwwerken (met inbegrip van weg- en waterbouw). Hieronder vallen ook spoorbielzen, die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden aan het spoor. Houtafval kan vrijkomen als mono stroom na sorteren of als bewust afgescheiden stroom.

Hout kent drie categorieën:

  • A-hout: ongeverfd en onbehandeld hout
  • B-hout: niet onder A- en C-hout vallend hout waaronder geverfd, gelakt en verlijmd hout
  • C-hout: geïmpregneerd hout, zijnde behandeld hout waar stoffen al dan niet onder druk zijn ingebracht om de gebruiksduur te verlengen:
    • gecreosoteerd hout (met koolwaterstoffen en teren bewerkt).
    • gewolmaniseerd hout (CC- en CCA-hout); CCA-hout bevat naast koper en chroom ook arseen; CC-hout bevat wel koper en chroom, maar geen arseen.
    • hout met andere middelen (fungiciden, insecticiden, boorhoudende verbindingen, quaternaire ammoniumverbindingen) teneinde de gebruiksduur te verlengen.

Ons A-hout brengen wij naar een eindverwerker die houtsnippers produceert , een hoge kwaliteit CO2-neutrale brandstof, voor gebruik in o.a. Energiecentrales, Verwarmingssystemen, en Bio WKK-installaties.

 

Uw Houtsoorten laten afvoeren in een Gesloten container.

Uw Houtsoorten laten afvoeren in een Afzetcontainer.

Puin

Schoon puinafval is steenachtig materiaal waarin geen gevaarlijke stoffen zitten.

Uw Puin laten afvoeren in een Afzetcontainer.

Bedrijfsafval

Bedrijfsafval is het ‘huishoudelijk’ afval van bedrijven, kantoren, winkels, scholen, zorginstellingen, enz. Het is het afval dat bij u thuis normaal in een vuilniszak of grijze huisvuilcontainer gaat.

Uw Bedrijfsafval laten afvoeren in een Perscontainer.

Uw Bedrijfsafval laten afvoeren in een Rolcontainer.

Papier/karton

Kranten, tijdschriften, reclamedrukwerk (zonder plastic folie), gidsen, zakken, snippers, enveloppen, cadeaupapier, schrijf- en tekenpapier, fax- en kopieerpapier, computeruitdraaien, kartonnen dozen, schone kartonnen en papieren verpakkingen.

Uw Papier/karton laten afvoeren in een Perscontainer.

Uw Papier/karton laten afvoeren in een Rolcontainer.

Archief

Voor het inzamelen van materialen waarop vertrouwelijke informatie staat (papier of digitale informatiedragers) werken wij met gespecialiseerde partners die dit type afval snel en volledig vernietigen. Uw vertrouwelijke informatie kan niet in handen van anderen komen.

Uw Archief laten afvoeren in een Rolcontainer.

Glas

De rolcontainer voor flessenglas is geschikt voor hele flessen en potten van diverse kleuren (wit, groen, bruin glas). Deze rolcontainer is een ideale oplossing voor bedrijven die te maken hebben met veel glas afval. Het is altijd voordeliger om uw afval gescheiden in te zamelen.

Uw Glas laten afvoeren in een Rolcontainer.

Gevaarlijk afval

Gevaarlijk afval is schadelijk voor mens, dier of milieu. Als bedrijf/organisatie bent u zelf verantwoordelijk voor het juist aanbieden van gevaarlijk afval. Onder gevaarlijk afval valt onder meer: batterijen, verfhoudend afval, oplosmiddelen, kitten en lijmen, tl-buizen, spuitbussen, oliehoudend afval en meer. Van Vliet Afvalinzamelaars werkt voor het inzamelen van gevaarlijk afval met een gespecialiseerd collega-bedrijf.

Copyright 2017 - Van Vliet Afvalinzamelaars B.V.